Miljøvernutgifter

Til toppen

13062: Miljøvernutgifter i bergverk, industri, energi- og vannforsyning og olje- og gassutvinning (1 000 kr) 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Vern av luft og klima , ¬ Klimagasser ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken