Potet- og grovfôravlingar

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05772: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (1 000 tonn) (F) (2000 - 2016)
05771: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (tonn) (2000 - 2016)
05776: Avling per dekar, etter ymse jordbruksvekstar (kg) (2000 - 2016)
05774: Avling per dekar, potet og høy (kg) (F) (2000 - 2016)
Avslutta tidsserier
04162: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (1 000 tonn) (F) (avslutta serie) (2002)
04158: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (avslutta serie) (1999 - 2002)
04159: Avling per dekar, etter ymse jordbruksvekstar (kg) (F) (avslutta serie) (2002)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken