Potet- og grovfôravlingar

Til toppen

05774: Avling per dekar, potet og høy (kg) (F) 2000 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Siste år er førebels tal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Høy
Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.

Brukerveiledning for statistikkbanken