Potet- og grovfôravlingar

Til toppen

05774: Avling per dekar, potet og høy (kg) (F) 2000 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Siste år er førebelse tal. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Høy

Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.