Potet- og grovfôravlingar

Til toppen

05776: Avling per dekar, etter ymse jordbruksvekstar (kg) 2000 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Siste år er førebelse tal.

statistikkvariabel

Høy

Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.