Potet- og grovfôravlingar

05772: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (1 000 tonn) (F) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Potet:
1 000 tonn
Grønfôr- og silovekstar:
1 000 tonn
Høy:
1 000 tonn
Referansetid
Potet:
1.1.-31.12.
Grønfôr- og silovekstar:
1.1.-31.12.
Høy:
1.1.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Siste år er førebels tal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken