Potet- og grovfôravlingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04158: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (avslutta serie) 1999 - 2002

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
08.09.2003 10:00
Avling (tonn):
tonn
Kg per dekar:
kg
Avling (tonn):
31.12.
Kg per dekar:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Korn , Kveite , Rug ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 2000 gjeld tala einingar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Frå og med 2000 omfattar tala for potet- og grovforvekstar dei bruka som søkte om produksjonstilskott i jordbruket.

statistikkvariabel: Avling (tonn) , år: 2002

Avlingstal for korn og oljevekstar er prognose per 28.02.2002 frå Norske Felleskjøp.

statistikkvariabel: Avling (tonn) , vekst: Korn

Gjeld korn med 15 prosent vatninnhald og oljefrø med 8 prosent vatninnhald.

statistikkvariabel: Avling (tonn) , vekst: Høy

Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.