Innvandrere etter innvandringsgrunn

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Innvandringer etter innvandringsgrunn
08348: Innvandringer, etter første statsborgerskap og innvandringsgrunn (1990-2011 - 1990-2015)
06313: Innvandringer, etter kjønn, alder og innvandringsgrunn (1990-2011 - 1990-2015)
06318: Innvandringer, etter innvandringsgrunn og status (1990-2011 - 1990-2015)
07113: Innvandringer, etter innvandringsgrunn, første statsborgerskap og innflyttingsår (1990 - 2015)
Personer med flyktningbakgrunn
03810: Personer med flyktningbakgrunn. Norske og utenlandske statsborgere, etter kjønn (F) (1998 - 2016)
08376: Personer med flyktningbakgrunn, etter alder og grupper av landbakgrunn (2010 - 2016)
08377: Personer med flyktningbakgrunn, etter botid og grupper av landbakgrunn (2010 - 2016)
08381: Personer med flyktningbakgrunn, etter kjønn, statsborgerskap og grupper av landbakgrunn (2010 - 2016)
08378: Personer med flyktningbakgrunn, etter flyktningstatus og grupper av landbakgrunn (2010 - 2016)
08382: Personer med flyktningbakgrunn, etter flyktningstatus, statsborgerskap og grupper av landbakgrunn (2010 - 2016)
Personer med flyktningbakgrunn - Avslutta tidsserie
05647: Personer med fllyktningbakgrunn, etter alder og grupper av landbakgrunn (avslutta serie) (1998 - 2009)
05648: Personer med flyktningbakgrunn, etter botid og grupper av landbakgrunn (avslutta serie) (1998 - 2009)
05652: Personer med flyktningbakgrunn, etter kjønn, statsborgerskap og grupper av landbakgrunn (avslutta serie) (1998 - 2009)
05650: Personer med flyktningbakgrunn, etter flyktningstatus, statsborgerskap og grupper av landbakgrunn (avslutta serie) (1998 - 2009)
05649: Personer med flyktningbakgrunn, etter flyktningstatus og grupper av landbakgrunn (avslutta serie) (1998 - 2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken