Innvandrere etter innvandringsgrunn

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Innvandringer etter innvandringsgrunn
08348: Innvandringer, etter første statsborgerskap og innvandringsgrunn (1990-2011 - 1990-2015)
06313: Innvandringer, etter kjønn, alder og innvandringsgrunn (1990-2011 - 1990-2015)
06318: Innvandringer, etter innvandringsgrunn og status (1990-2011 - 1990-2015)
07113: Innvandringer, etter innvandringsgrunn, første statsborgerskap og innflyttingsår (1990 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken