Innvandrere etter innvandringsgrunn

07113: Innvandringer, etter innvandringsgrunn, første statsborgerskap og innflyttingsår 1990 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

innvandringsgrunn

Totalt 7 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.05.2020
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Referansetid
Personer:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gjelder førstegangsinnvandringer blant innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken