Innvandrere etter innvandringsgrunn

Til toppen

08348: Innvandringer, etter første statsborgerskap og innvandringsgrunn 1990-2011 - 1990-2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
statsborgerskap
innvandringsgrunn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990-2011 , 1990-2012 , 1990-2013 ,

Valgt 1 av totalt 9


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

innvandringsgrunn


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utenlandsfødte med to utenlandske foreldre.
Tabellen gjelder førstegangsinnvandringer blant innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken