Innvandrere etter innvandringsgrunn

Til toppen

06313: Innvandringer, etter kjønn, alder og innvandringsgrunn 1990-2011 - 1990-2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
innvandringsgrunn
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990-2011 , 1990-2012 , 1990-2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

innvandringsgrunn


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utenlandsfødte med to utenlandske foreldre.
Tabellen gjelder førstegangsinnvandringer blant innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken