Innvandrere etter innvandringsgrunn

06313: Innvandringer, etter kjønn, alder og innvandringsgrunn 1990-2011 - 1990-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

innvandringsgrunn

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.05.2019
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utenlandsfødte med to utenlandske foreldre.
Tabellen gjelder førstegangsinnvandringer blant innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken