Innvandrere etter innvandringsgrunn

Til toppen

06318: Innvandringer, etter innvandringsgrunn og status 1990-2011 - 1990-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990-2011 , 1990-2012 , 1990-2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utenlandsfødte med to utenlandske foreldre. Tabellen gjelder førstegangsinnvandringer blant innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap.