Energibruk i industrien

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08205: Energibruk, energikostnader og energipriser i industrien, etter energiprodukt og næring (SN2007) (2003 - 2016)
10908: Indeks dekomponering av energibruk i norsk økonomisk aktivitet med LMDI-metoden, etter næring (GWh) (avslutta serie) (2000-2001 - 2014-2015)
11602: Indeks dekomponering av energibruk i norsk økonomisk aktivitet med LMDI-metoden, etter næring (GWh) (2010-2016 - 2015-2016)
Avslutta tidsserier
07354: Energibruk, energikostnader og energipriser i industrien, etter energiprodukt og næring (SN94) (avslutta serie) (1990 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken