Energibruk i industrien

07354: Energibruk, energikostnader og energipriser i industrien, etter energiprodukt og næring (SN94) (avslutta serie) 1990 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

energiprodukt

Totalt 13 Valgte

Søk

næring

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.10.2009
Kontakt
Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
shm@ssb.no

Måleenhet
Energibruk (GWh):
GWh
Energikostnader (mill. kr):
mill. kr
Energipriser (øre/kWh):
øre/kWh
Referansetid
Energibruk (GWh):
01.11
Energikostnader (mill. kr):
01.11
Energipriser (øre/kWh):
01.11
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Energikostnader (mill. kr)
Tall for energikostnader omfatter kun innkjøpte energivarer.

Brukerveiledning for statistikkbanken