Energibruk i industrien

Til toppen

08205: Energibruk, energikostnader og energipriser i industrien, etter energiprodukt og næring (SN2007) 2003 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 17

energiprodukt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle energiprodukter , Sum innkjøpte energiprodukter , Innkjøpt elektrisk kraft ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05_07 Bryting av steinkull, brunkull og metallholdig malm , 08_09.9 Bryting og bergverksdrift ellers, bergverkstjenester , 10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring (SN2007)

13-15_18_25-33 Tekstil-, trykking, metallvare-, maskin-, møbel- og annen industri

Aggregat av næringene 13-15, 18 og 25-33

statistikkvariabel

Energikostnader (mill. kr)

Tall for energikostnader omfatter kun innkjøpte energivarer.

Brukerveiledning for statistikkbanken