Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
05416: Eksport og import av IKT-varer i forhold til samlet utenrikshandel (mill. kr) (avslutta serie) (2002 - 2010)
06045: Utenrikshandel med IKT-varer. Eksport, etter varegrupper basert på OECD sin definisjon og landsdel (mill. kr) (avslutta serie) (2003 - 2010)
04594: Utenrikshandel med IKT-varer. Eksport, etter varegruppe og landsdel (mill. kr) (avslutta serie) (2002 - 2004)
06044: Utenrikshandel med IKT-varer. Import, etter varegrupper basert på OECD sin definisjon og landsdel (mill. kr) (avslutta serie) (2003 - 2010)
04593: Utenrikshandel med IKT-varer. Import, etter varegruppe og landsdel (mill. kr) (avslutta serie) (2002 - 2004)
06043: Utenrikshandel med IKT-varer, etter varegrupper basert på OECD sin definisjon (mill. kr) (avslutta serie) (2000 - 2005)
04595: Utenrikshandel med IKT-varer, etter varegruppe (mill. kr) (avslutta serie) (1996 - 2004)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken