Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)

Til toppen

06043: Utenrikshandel med IKT-varer, etter varegrupper basert på OECD sin definisjon (mill. kr) (avslutta serie) 2000 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

varetype


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken