Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)

Til toppen

05416: Eksport og import av IKT-varer i forhold til samlet utenrikshandel (mill. kr) (avslutta serie) 2002 - 2010

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Import av IKT-varer (mill. kr)

Alle varer utenom skip og oljeplatformer.

Brukerveiledning for statistikkbanken