Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)

Til toppen

04593: Utenrikshandel med IKT-varer. Import, etter varegruppe og landsdel (mill. kr) (avslutta serie) 2002 - 2004

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

landsdel

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken