Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)

Til toppen

06045: Utenrikshandel med IKT-varer. Eksport, etter varegrupper basert på OECD sin definisjon og landsdel (mill. kr) (avslutta serie) 2003 - 2010

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

region


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken