Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)

Til toppen

06044: Utenrikshandel med IKT-varer. Import, etter varegrupper basert på OECD sin definisjon og landsdel (mill. kr) (avslutta serie) 2003 - 2010

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

region


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Varene blir registrert pr. landsdel etter hvor de er tolldeklarert.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken