Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06037: Felte hjort (F) (1892-1893 - 2016-2017)
03434: Felte hjort, etter alder og kjønn (K) (1986-1987 - 2016-2017)
08697: Tillatt felte hjort (F) (1986-1987 - 2016-2017)
10818: Beregnet slaktevekt for hjort, etter alder og kjønn (F) (1998-1999 - 2016-2017)
Avslutta tidsserier
03435: Tillatt felte hjort (K) (avslutta serie) (1986 - 2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken