Til toppen
10818: Beregnet slaktevekt for hjort, etter alder og kjønn (F) 1998-1999 - 2019-2020
Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Beregnet slaktevekt:
tonn
Referansetid
Beregnet slaktevekt:
31.10
Basisperiode
Beregnet slaktevekt:
31.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
alder
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
kjønn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Slaktevekt er beregnet på grunnlag av gjennomsnittsvekter og antall felte dyr. Tonn
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken