Til toppen
08697: Tillatt felte hjort (F) 1986-1987 - 2019-2020
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Tillatt felte hjort:
dyr
Referansetid
Tillatt felte hjort:
15.11
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
alder
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 35 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 er rapporteringsenheten endret fra tellende jaktareal innenfor kommunen til det området hver kommune administrerer. Kommuner som hadde satt bort administrasjonen av hele jakta til andre kommuner, falt ut av statistikken, mens andre bare fikk med deler av fellingstallene. Statistikken blir derfor bare publisert ned til fylkesnivå fra og med jaktåret 2008/09.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken