Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Månedlig
03723: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Foreløpige tall (F) (1993M01 - 2017M09)
08843: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, hittil i år. Foreløpige tall (F) (2000M01 - 2017M09)
09286: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2007) (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (2012M01 - 2017M09)
09287: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2007), hittil i år (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (2012M01 - 2017M09)
05808: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall (2000M01 - 2017M09)
05809: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall (1 000 m²) (2000M01 - 2017M09)
08669: Byggeareal. Gjennomsnittlig månedlig registreringsforsinkelse for igangsatte bygg (2001M01 - 2017M09)
Kvartalsvis
05889: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) (2000K1 - 2017K3)
05887: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) (2000K1 - 2017K3)
11006: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (2000K1 - 2017K3)
11007: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. (1 000 m²) (2000K1 - 2017K3)
10784: Byggeareal. Avgang av boliger, etter bygningstype (K) (2009K1 - 2017K3)
10786: Byggeareal. Avgang av bygninger, etter bygningstype (K) (2009K1 - 2017K3)
11359: Byggeareal. Ombygging til boliger, etter bygningstype (K) (2012K1 - 2017K3)
Årlig
05940: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) (2000 - 2016)
05939: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) (2000 - 2016)
06512: Byggeareal. Boliger og leiligheter (1946 - 2016)
06952: Byggeareal. Fritidsbygninger (K) (1983 - 2016)
10783: Byggeareal. Avgang av boliger, etter bygningstype (K) (2009 - 2016)
10785: Byggeareal. Avgang av bygninger, etter bygningstype (K) (2009 - 2016)
11358: Byggeareal. Ombygging til boliger, etter bygningstype (K) (2012 - 2016)
Avslutta tidsserier
01751: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) (avslutta serie) (1983 - 1999)
01752: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) (avslutta serie) (1983 - 1999)
08289: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2002) (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (avslutta serie) (1996M01 - 2011M12)
08844: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2002), hittil i år (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (avslutta serie) (2000M01 - 2011M12)
10996: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (avslutta serie) (1983M01 - 1999M12)
10997: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) (avslutta serie) (1983M01 - 1999M12)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken