01752: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) (avslutta serie) 1983 - 1999
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

bygningstype

Totalt 48 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.05.2000
Kontakt
John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 417
job@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Igangsatt bruksareal til annet enn boliger:
Fullført bruksareal til annet enn boliger:
Referansetid
Igangsatt bruksareal til annet enn boliger:
31.12.
Fullført bruksareal til annet enn boliger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene før 1993 omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken