Byggeareal

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06952: Byggeareal. Fritidsbygninger (K) 1983 - 2022

Magnus Espeland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 27 40 08
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
15.02.2023 08:00
Igangsatte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
bygninger
Igangsatt bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
Fullførte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
bygninger
Fullført bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
Igangsatte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Igangsatt bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Fullførte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Fullført bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1984 , 1985 ,

Valgt 1 av totalt 40

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen ble rettet 23. februar 2021 for kommunene 1103 Stavanger, 1133 Hjelmeland, 1520 Ørsta og 1577 Volda. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Igangsatte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert

Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning. 1983-2009: Omfatter bygninger på 30 kvadrameter og over. Fra 2010: Omfatter bygninger på 16 kvadratmeter og over.

Fullførte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert

Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning. 1983-2009: Omfatter bygninger på 30 kvadrameter og over. Fra 2010: Omfatter bygninger på 16 kvadratmeter og over.