08843: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, hittil i år. Foreløpige tall (F) 2000M01 - 2019M10
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 238 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.11.2019
Kontakt
John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 417
job@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Igangsatte boliger hittil i år:
boliger
Igangsatt bruksareal hittil i år (1 000 m²):
1 000 m²
Fullførte boliger hittil i år:
boliger
Fullført bruksareal hittil i år (1 000 m²):
1 000 m²
Referansetid
Igangsatte boliger hittil i år:
Slutten av måneden
Igangsatt bruksareal hittil i år (1 000 m²):
Slutten av måneden
Fullførte boliger hittil i år:
Slutten av måneden
Fullført bruksareal hittil i år (1 000 m²):
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for januar 2011 - november 2011 er endret 8. februar 2012.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken