Byggeareal

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13633: Byggeareal. Antall fritidsboliger og gjennomsnittsareal (K) 2010 - 2023

Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
Magnus Espeland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 27 40 08
15.02.2024 08:00
Igangsettingstillatelser fritidsboliger:
fritidsboliger
Gjennomsnittlig bruksareal (m²) igangsettingstillatelser fritidsboliger:
Antall fullførte fritidsboliger:
fritidsboliger
Gjennomsnittlig bruksareal (m²) fullførte fritidsboliger:
Igangsettingstillatelser fritidsboliger:
31.12.
Gjennomsnittlig bruksareal (m²) igangsettingstillatelser fritidsboliger:
31.12.
Antall fullførte fritidsboliger:
31.12.
Gjennomsnittlig bruksareal (m²) fullførte fritidsboliger:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3101 Halden , 3103 Moss , 3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 937

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000