Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13164: Ansatte etter sektor (5 grupper), næring (5-siffernivå) og arbeidssted (K) (avslutta serie) 2016K1 - 2022K3

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
09.11.2022 08:00
Ansatte:
personer
Ansatte:
Midtmåneden i kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016K1 , 2016K2 , 2016K3 ,

Valgt 1 av totalt 27

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K_3101 Halden , K_3103 Moss , K_3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 361

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til høyere regionalt nivå, vil summen kunne avvike noe fra det faktiske tallet. Denne tabellen er uten anonymisering av virksomheter (underenheter) eller foretak, etter unntak i statistikkloven §7(3) om «åpne tilgjengelige opplysninger». Denne tabellen er uten anonymisering av den statistiske enheten (ansatte, virksomhet eller foretak), etter unntak i statistikkloven §7(3) om «åpne tilgjengelige opplysninger». Det samme grunnlaget ligger åpent i Enhetsregisteret. Ansatte er her det samme som jobber, men omfatter kun ordinære og maritime arbeidsforhold (jobber) og ikke frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar. Det er ingen aldersavgrensning og tallene omfatter både bosatte og ikke-bosatte. Selvstendig næringsdrivende er ikke inkludert. Dette i motsetning til f.eks. den registerbaserte sysselsettingsstatistikken som omfatter hovedarbeidsforholdet for sysselsatte (inkluderer selvstendig næringsdrivende) 15-74 år som er bosatt i Norge. Statistikken «Antall arbeidsforhold og lønn» har samme populasjon som «ansatte» i denne tabellen, men omfatter i tillegg frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

næring (SN2007)

43.220 VVS-arbeid

43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger

Utgått kode.

55.301 Drift av campingplasser

Utgått kode.

55.302 Drift av turisthytter

Utgått kode.

64.303 Porteføljeinvesteringsselskaper

Utgått kode.

64.304 Skattebetingede investeringsselskaper

Utgått kode.

64.309 Annen verdipapirvirksomhet

Utgått kode.