Sammenlikning av prisnivå i Europa

Til toppen
13007: Kjøpekraftspariteter, prisnivåindekser og prisnivåjustert utgift, etter utgiftsgruppe og land (EU27) 2009 - 2019
Sist endret
23.06.2020
Kontakt
Estrellita Rauan, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 65
era@ssb.no

Birte Larsen Sandstå, Statistisk sentralbyrå
+47 947 83 244
bls@ssb.no

Måleenhet
Kjøpekraftspariteter (EU27=1):
antall enheter nasjonal valuta per kjøpekraftsstandard
Prisnivåindekser (EU27=100):
indeks
Prisnivåjustert utgift (i Kjøpekraftsstandard, PPS):
kjøpekraftsstandard (mill.)
Prisnivåjustert utgift per innbygger (i Kjøpekraftsstandard, PPS):
kjøpekraftsstandard
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU27=100):
indeks
Referansetid
Kjøpekraftspariteter (EU27=1):
Kalenderåret
Prisnivåindekser (EU27=100):
Kalenderåret
Prisnivåjustert utgift (i Kjøpekraftsstandard, PPS):
Kalenderåret
Prisnivåjustert utgift per innbygger (i Kjøpekraftsstandard, PPS):
Kalenderåret
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU27=100):
Kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
utgiftsgruppe
Må velges *
land
Må velges *
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

utgiftsgruppe
Må velges *

Totalt 61 Valgte 0

land
Må velges *

Totalt 40 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Kjøpekraftspariteter (EU27=1)
Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som viser hvor mange enheter av land A's valuta vi trenger i land A for å opprettholde kjøpekraften av én enhet av land B's valuta i land B. For eksempel uttrykker kjøpekraftspariteten for Norge hvor mange norske kroner vi trenger i Norge for å opprettholde kjøpekraften av én euro i EU27.
Prisnivåindekser (EU27=100)
En prisnivåindeks er et uttrykk for prisnivået i et gitt land, sett i forhold til ett eller flere andre land. Prisnivåindeksen er definert som kjøpekraftsparitet dividert med valutakurs.
Prisnivåjustert utgift per innbygger (i Kjøpekraftsstandard, PPS)
Prisnivåjustert utgift er utgiften for et gitt utgiftsaggregat i nasjonal valuta omregnet til et felles prisnivå for alle land. Prisnivåjustert utgift er definert som utgift i nasjonal valuta dividert med kjøpekraftspariteten.
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU27=100)
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift per innbygger uttrykt på indeksform med EU27=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken