Grunnlag for arbeidsgiveravgift

12940: Grunnlag for arbeidsgiveravgift, beregnet arbeidsgiveravgift og kontantlønn, etter sektor 2016M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

type grunnlag

Totalt 6 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 54 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.07.2020
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
bbh@ssb.no

Bjørg Nesset Ekornhol, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 319
bne@ssb.no

Måleenhet
Sum beløp (mill. kr):
mill. kr
Endring i prosent fra samme måned året før:
prosent
Akkumulert beløp hittil i år (mill. kr):
mill. kr
Endring i prosent fra akkumulert belop på samme tid året før:
prosent
Antall foretak med beløp:
antall
Referansetid
Sum beløp (mill. kr):
Slutten av måneden
Endring i prosent fra samme måned året før:
Slutten av måneden
Akkumulert beløp hittil i år (mill. kr):
Slutten av måneden
Endring i prosent fra akkumulert belop på samme tid året før:
Slutten av måneden
Antall foretak med beløp:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Foreløpige tall fra januar 2018. Offentlig sektor omfatter statsforvaltning, kommuner og fylkeskommuner (offentlig forvaltning). Privat sektor omfatter alt unntatt offentlig sektor. Offentlig eide foretak er inkludert i privat sektor. Arbeidsgiveravgiften for 3. termin 2020 er redusert med 4 prosentenheter. Arbeidsgivere skal imidlertid ikke gjøre endringeri rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Beregnet arbeidsgiveravgift for mai er ikke medregnet denne reduksjonen.

Brukerveiledning for statistikkbanken