Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12940: Grunnlag for arbeidsgiveravgift, beregnet arbeidsgiveravgift og kontantlønn, etter sektor 2016M01 - 2024M02

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Marianne Mellem, Statistisk sentralbyrå
+47 40811442
22.03.2024 08:00
Sum beløp (mill. kr):
mill. kr
Endring i prosent fra samme måned året før:
prosent
Akkumulert beløp hittil i år (mill. kr):
mill. kr
Endring i prosent fra akkumulert belop på samme tid året før:
prosent
Antall foretak med beløp:
antall
Sum beløp (mill. kr):
Slutten av måneden
Endring i prosent fra samme måned året før:
Slutten av måneden
Akkumulert beløp hittil i år (mill. kr):
Slutten av måneden
Endring i prosent fra akkumulert belop på samme tid året før:
Slutten av måneden
Antall foretak med beløp:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 98

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Grunnlag for arbeidsgiveravgift i alt , ¬ Lønn og andre godtgjørelser , ¬ Tilskudd og premier til pensjonsordninger ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foreløpige tall fra januar 2022. Offentlig sektor omfatter statsforvaltning, kommuner og fylkeskommuner (offentlig forvaltning). Privat sektor omfatter alt unntatt offentlig sektor. Offentlig eide foretak er inkludert i privat sektor. Arbeidsgiveravgiften for 3. termin 2020 er redusert med 4 prosentenheter. Arbeidsgivere skal imidlertid ikke gjøre endringeri rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Beregnet arbeidsgiveravgift for mai er ikke medregnet denne reduksjonen. Forskuddstrekk er ikke fordelt etter sektor. Beløpene fra statens forvaltningsvirksomhet med forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift er ikke inkludert. Tall for Grunnlag for ekstra arbeidsgiveravgift er inkludert i statistikken fra og med publisering november 2023. Refusjoner fra NAV for beregnet ekstra arbeidsgiveravgift på forskutterte ytelser i tidligere perioder kan arbeidsgiver trekke fra grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift i den måneden refusjonen blir mottatt.