Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Til toppen
12940: Grunnlag for arbeidsgiveravgift, beregnet arbeidsgiveravgift og kontantlønn, etter sektor 2016M01 - 2020M07
Sist endret
26.08.2020
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
bbh@ssb.no

Bjørg Nesset Ekornhol, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 319
bne@ssb.no

Måleenhet
Sum beløp (mill. kr):
mill. kr
Endring i prosent fra samme måned året før:
prosent
Akkumulert beløp hittil i år (mill. kr):
mill. kr
Endring i prosent fra akkumulert belop på samme tid året før:
prosent
Antall foretak med beløp:
antall
Referansetid
Sum beløp (mill. kr):
Slutten av måneden
Endring i prosent fra samme måned året før:
Slutten av måneden
Akkumulert beløp hittil i år (mill. kr):
Slutten av måneden
Endring i prosent fra akkumulert belop på samme tid året før:
Slutten av måneden
Antall foretak med beløp:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
sektor
type grunnlag
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 55 Valgte 1

sektor

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Foreløpige tall fra januar 2018. Offentlig sektor omfatter statsforvaltning, kommuner og fylkeskommuner (offentlig forvaltning). Privat sektor omfatter alt unntatt offentlig sektor. Offentlig eide foretak er inkludert i privat sektor. Arbeidsgiveravgiften for 3. termin 2020 er redusert med 4 prosentenheter. Arbeidsgivere skal imidlertid ikke gjøre endringeri rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Beregnet arbeidsgiveravgift for mai er ikke medregnet denne reduksjonen.

Brukerveiledning for statistikkbanken