Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Til toppen

12940: Grunnlag for arbeidsgiveravgift, beregnet arbeidsgiveravgift og kontantlønn, etter sektor 2016M01 - 2021M01

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 61

sektor


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Foreløpige tall fra januar 2018. Offentlig sektor omfatter statsforvaltning, kommuner og fylkeskommuner (offentlig forvaltning). Privat sektor omfatter alt unntatt offentlig sektor. Offentlig eide foretak er inkludert i privat sektor. Arbeidsgiveravgiften for 3. termin 2020 er redusert med 4 prosentenheter. Arbeidsgivere skal imidlertid ikke gjøre endringeri rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Beregnet arbeidsgiveravgift for mai er ikke medregnet denne reduksjonen.

Brukerveiledning for statistikkbanken