Til toppen
12525: Månedslønn, etter landbakgrunn, innvandringskategori, yrkesgruppe, kjønn og arbeidstid 2015 - 2019
Sist endret
05.02.2020
Kontakt
Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
gri@ssb.no

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
fed@ssb.no

Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
ksb@ssb.no

Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Måleenhet
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Månedslønn (kr):
September
Avtalt månedslønn (kr):
September
Uregelmessige tillegg (kr):
01.01-30.09
Bonus (kr):
01.01-30.09
Overtidsgodtgjørelse (kr):
September
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkmål
Må velges *
yrke
innvandringskategori
landbakgrunn
kjønn
avtalt arbeidstid
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 5 Valgte 0


Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
landbakgrunn

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Landbakgrunn er oppgitt kun for innvandringskategoriene «Innvandrere» og «Ikke bosatte».

Brukerveiledning for statistikkbanken