12525: Månedslønn, etter landbakgrunn, innvandringskategori, yrkesgruppe, kjønn og arbeidstid 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

statistikkmål Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

yrke

Totalt 10 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 4 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.02.2020
Kontakt
Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
gri@ssb.no

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
fed@ssb.no

Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
ksb@ssb.no

Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Måleenhet
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Månedslønn (kr):
September
Avtalt månedslønn (kr):
September
Uregelmessige tillegg (kr):
01.01-30.09
Bonus (kr):
01.01-30.09
Overtidsgodtgjørelse (kr):
September
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Landbakgrunn er oppgitt kun for innvandringskategoriene «Innvandrere» og «Ikke bosatte».

Brukerveiledning for statistikkbanken