Antall arbeidsforhold og lønn

12314: Lønnstakere, jobber, lønn og lønnsindeks, etter næring (88 grupper, SN2007) 2016K1 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 89 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.11.2019
Kontakt
Nina Gunnes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 417
nig@ssb.no

Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
ksb@ssb.no

Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
shm@ssb.no

Måleenhet
Antall lønnstakere:
personer
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
kr
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
indeks
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
indeks
Referansetid
Antall lønnstakere:
Slutten av kvartalet
Antall jobber (arbeidsforhold):
Slutten av kvartalet
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr):
Slutten av kvartalet
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
Slutten av kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
Slutten av kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
2016K1
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
2016K1
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Basisperiode for lønnsindeks er 1. kvartal 2016.
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn er oppgitt i norske kroner, avrundet til nærmeste tier.

Brukerveiledning for statistikkbanken