12305: Stillingar i barnevernstenesta etter fagutdanning og funksjon (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Sum stillingar i barnevernstenesta (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244) (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til tiltak til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til sakshandsaming og tiltak frå barnevernstenesta (funksjon 244 unnateke støttefunksjonar, funksjon 251 og 252) (årsverk):
årsverk
Stillingar med fagutdanning (årsverk):
årsverk
Stillingar med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillingar (årsverk):
årsverk
Stillingar med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (per 1000):
per 1000
Talet på barn 0-17 år (antall):
antall
Referansetid
Sum stillingar i barnevernstenesta (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244) (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til tiltak til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til sakshandsaming og tiltak frå barnevernstenesta (funksjon 244 unnateke støttefunksjonar, funksjon 251 og 252) (årsverk):
31.12
Stillingar med fagutdanning (årsverk):
31.12
Stillingar med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillingar (årsverk):
31.12
Stillingar med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (per 1000):
31.12
Talet på barn 0-17 år (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikkbanktabell 12305. Stillingar i barnevernstenesta etter kva fagutdanning dei tilsette har, og kva funksjon stillingane er knytt til. Fagutdannning er definert som utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller annan høgskole-/ eller universitetsutdanning. Det er 3 regnskapsfunksjonar innanfor barnevern: Funksjon 244 Barnevernsteneste Funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet Funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken