12134: Financial key figures for municipalities (M) 2015 - 2018
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

contents Select at least one value

Total 9 Selected

Search

region Select at least one value

Total 518 Selected

Search

year Select at least one value

Total 4 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2019-03-29
Contact
Anne Brit Thorud, Statistics Norway
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Unit
Net operating surplus as a percentage of gross operating revenues (per cent):
per cent
Annual accumulated surplus/deficit as a percentage of gross operating revenues (per cent):
per cent
Working capital excl. pension premium deviation as a percentage of gross operating revenues (per cent):
per cent
Net interest rate exposure as a percentage of gross operating revenues (per cent):
per cent
Net loan debt as a percentage of gross operating revenues (per cent):
per cent
Unrestricted revenues per capita (NOK):
NOK
Free equity operational account (per cent):
per cent
Gross investment expenditures as a percentage of gross operating revenues (per cent):
per cent
Self-investment financing as a percentage of total gross investment expenditures (per cent):
per cent
Reference time
Net operating surplus as a percentage of gross operating revenues (per cent):
31.12
Annual accumulated surplus/deficit as a percentage of gross operating revenues (per cent):
31.12
Working capital excl. pension premium deviation as a percentage of gross operating revenues (per cent):
31.12
Net interest rate exposure as a percentage of gross operating revenues (per cent):
31.12
Net loan debt as a percentage of gross operating revenues (per cent):
31.12
Unrestricted revenues per capita (NOK):
31.12
Free equity operational account (per cent):
31.12
Gross investment expenditures as a percentage of gross operating revenues (per cent):
31.12
Self-investment financing as a percentage of total gross investment expenditures (per cent):
31.12
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

The table contains 9 selected key figures that gives a summary of the municipality finances.
Due to migration to KOSTRA'S new production system, there could be discrepancies in some of the accounting classifications in the new tables, in comparison to discontinued tables for 2015 and 2016. This is as a result of different calculating methods applied. The discrepancies could be as a result of incorrect definitions previously applied, or they could be emitting from the new tables. SSB is continuous working to correct the figures in the table.
Balansedata for 2018 som ble publisert 15. mars var basert på et mangelfullt datagrunnlag. En programmeringsfeil i SSB medførte at balansedataene fra særbedriftene ikke ble regnet med. Feilen omfatter alle kommunene som har særbedrifter, bortsett fra Oslo, og samtlige summer og gjennomsnitt (KOSTRA-grupper, fylker og landet med og uten Oslo).
Feilen omfatter disse variablene:
 • Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
 • Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
 • Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
 • Fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
 • Rettedato: 20.03.2019
  Balansedata for kommunene Asker og Oslo er rettet for regnskapsåret 2018. Begrunnelsen for rettingen er at feilene i de opprinnelige dataene har hatt vesentlig innvirkning på landstallene og de aktuelle regionsgrupperingene.
  Rettedato 29.03.2019
  See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

  User manual for StatBank