Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
11656: Lønnstakere og jobber, etter kjønn, alder og næring (88 grupper, SN2007) 2016K1 - 2020K2
Sist endret
12.08.2020
Kontakt
Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
ksb@ssb.no

Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Måleenhet
Antall lønnstakere:
personer
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Referansetid
Antall lønnstakere:
Slutten av kvartalet
Antall jobber (arbeidsforhold):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
kjønn
alder
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 89 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken