11645: Brukarar av pleie- og omsorgstenester pr. 31.12, etter alder og tenestetype eller sum tenestegruppe (K) (B) 2009 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

tenestetype Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Brukarar av pleie- og omsorgstenester (personar):
personar
Brukarar av pleie- og omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar):
personar per 1 000 innbyggjarar
Referansetid
Brukarar av pleie- og omsorgstenester (personar):
31.12.
Brukarar av pleie- og omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Endring 15.6.2018 for årgangar til og med 2016: For valet «Tenestegruppe» under kategorien «Tenestetype» blei innhaldet endra frå sum av tenester til unike brukarar innan tenestegruppa.
I tabell 11645 klassifiserast tenesta «Avlasting i institusjon» som rullerande og ikkje-rullerande. Ein liten del av rapporterte tenester ikkje registrert med verdi på «rullerande» og kjem difor ikkje med i oppteljinga i denne tabellen
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken