Verdipapirer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11575: Obligasjons- og sertifikatgjeld, innfrielser og emisjoner, kvartalstall, etter utstedersektor 2014K4 - 2024K1

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
Harald Stormoen, Statistisk sentralbyrå
+47 95 91 95 91
Steven Chun Wei Got, Statistisk sentralbyrå
+47 90826827
23.05.2024 08:00
Antall emisjoner:
antall
Emisjoner (pålydende verdi) (mill. kr):
mill. kr
Innfrielser (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (pålydende verdi) (mill. kr):
mill. kr
Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr):
mill. kr
Antall emisjoner:
Slutten av kvartalet
Emisjoner (pålydende verdi) (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Innfrielser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Gjeld (pålydende verdi) (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014K4 , 2015K1 , 2015K2 ,

Valgt 1 av totalt 38

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle utstedersektorer , Innenlandske sektorer , Offentlige ikke-finansielle foretak ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000