Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

11433: Strømmer mellom arbeidsstyrkestatuser, etter kjønn (midlertidig ikke oppdatert) 2006K2 - 2020K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K2 , 2006K3 , 2006K4 ,

Valgt 1 av totalt 59

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fra sysselsatt - til arbeidsledig , Fra sysselsatt - til utenfor arbeidsstyrken , Fra arbeidsledig - til sysselsatt ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. For mer informasjon om strømmer basert på AKU, se artikkel 'Ny tabell over strømmer på arbeidsmarkedet' .

endring i arbeidsstyrkestatus

Sysselsatt på begge tidspunkt

Gruppen «Sysselsatt på begge tidspunkt» viser personer som fremdeles er sysselsatte, uavhengig av om personen har byttet jobb.