Arbeidskraftundersøkelsen

11433: Strømmer mellom arbeidsstyrkestatuser, etter kjønn 2006K2 - 2020K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

endring i arbeidsstyrkestatus Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.07.2020
Kontakt
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Jørn Ivar Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4929
ham@ssb.no

Måleenhet
Strømmer fra forrige kvartal til inneværende kvartal (1 000 personer):
1 000 personer
Strømmer i prosent av beholdningen ved forrige kvartal:
prosent
Referansetid
Strømmer fra forrige kvartal til inneværende kvartal (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Strømmer i prosent av beholdningen ved forrige kvartal:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For mer informasjon om strømmer basert på AKU, se artikkel 'Ny tabell over strømmer på arbeidsmarkedet' .
endring i arbeidsstyrkestatus
Sysselsatt på begge tidspunkt
Gruppen «Sysselsatt på begge tidspunkt» viser personer som fremdeles er sysselsatte, uavhengig av om personen har byttet jobb.

Brukerveiledning for statistikkbanken