Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

11433: Strømmer mellom arbeidsstyrkestatuser, etter kjønn 2006K2 - 2020K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K2 , 2006K3 , 2006K4 ,

Valgt 1 av totalt 59

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fra sysselsatt - til arbeidsledig , Fra sysselsatt - til utenfor arbeidsstyrken , Fra arbeidsledig - til sysselsatt ,

Valgt 0 av totalt 9


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For mer informasjon om strømmer basert på AKU, se artikkel 'Ny tabell over strømmer på arbeidsmarkedet' .
endring i arbeidsstyrkestatus
Sysselsatt på begge tidspunkt
Gruppen «Sysselsatt på begge tidspunkt» viser personer som fremdeles er sysselsatte, uavhengig av om personen har byttet jobb.

Brukerveiledning for statistikkbanken