Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11433: Strømmer mellom arbeidsstyrkestatuser, etter kjønn 2006K2 - 2024K1

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
08.05.2024 08:00
Strømmer fra forrige kvartal til inneværende kvartal (1 000 personer):
1 000 personer
Strømmer i prosent av beholdningen ved forrige kvartal:
prosent
Strømmer fra forrige kvartal til inneværende kvartal (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Strømmer i prosent av beholdningen ved forrige kvartal:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K2 , 2006K3 , 2006K4 ,

Valgt 1 av totalt 71

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fra sysselsatt - til arbeidsledig , Fra sysselsatt - til utenfor arbeidsstyrken , Fra arbeidsledig - til sysselsatt ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. For mer informasjon om strømmer basert på AKU, se artikkel 'Ny tabell over strømmer på arbeidsmarkedet' . Det ble gjennomført en større omlegging av AKU fra januar 2021 (se Om statistikken for mer informasjon). Det er derfor et brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021, og strømningstall mellom disse to periodene er følgelig ikke inkludert i tabellen. Se Om statistikken for mer informasjon om bruddet.

endring i arbeidsstyrkestatus

Sysselsatt på begge tidspunkt

Gruppen «Sysselsatt på begge tidspunkt» viser personer som fremdeles er sysselsatte, uavhengig av om personen har byttet jobb.