Direkteinvesteringer

Til toppen

11323: Direkteinvesteringer, etter avkastning og næring (SN2007) (mill. kr) 2013 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000