Til toppen
11198: Obligasjons- og sertifikatgjeld, innfrielser og emisjoner, etter utstedersektor 2014M10 - 2020M06
Sist endret
20.08.2020
Kontakt
Harald Stormoen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 697
dst@ssb.no

Yoon Shin Nakstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 609
nak@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Antall emisjoner:
emisjoner
Emisjoner (pålydende verdi) (mill. kr):
mill. kr
Innfrielser (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (pålydende verdi) (mill. kr):
mill. kr
Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall emisjoner:
Slutten av månaden
Emisjoner (pålydende verdi) (mill. kr):
Slutten av månaden
Innfrielser (mill. kr):
Slutten av månaden
Gjeld (pålydende verdi) (mill. kr):
Slutten av månaden
Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr):
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
verdipapirtype
utstedersektor
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 69 Valgte 1


Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken