Verdipapirer

Til toppen

11198: Obligasjons- og sertifikatgjeld, innfrielser og emisjoner, månedstall, etter utstedersektor 2014M10 - 2021M09

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014M10 , 2014M11 , 2014M12 ,

Valgt 1 av totalt 84

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle utstedersektorer , Innenlandske sektorer , Offentlige ikke-finansielle foretak ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000