11198: Obligasjons- og sertifikatgjeld, innfrielser og emisjoner, etter utstedersektor 2014M10 - 2019M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

verdipapirtype

Totalt 5 Valgte

Søk

utstedersektor

Totalt 12 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.08.2019
Kontakt
Harald Stormoen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 697
dst@ssb.no

Yoon Shin Nakstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 609
nak@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Antall emisjoner:
emisjoner
Emisjoner (pålydende verdi) (mill. kr):
mill. kr
Innfrielser (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (pålydende verdi) (mill. kr):
mill. kr
Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall emisjoner:
Slutten av månaden
Emisjoner (pålydende verdi) (mill. kr):
Slutten av månaden
Innfrielser (mill. kr):
Slutten av månaden
Gjeld (pålydende verdi) (mill. kr):
Slutten av månaden
Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr):
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken