Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
11188: Sysselsatte i alt, deltidssysselsatte og undersysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer) 2008 - 2019
Sist endret
23.01.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i alt:
1 000 personer
Deltidssysselsatte:
1 000 personer
Undersysselsatte:
1 000 personer
Referansetid
Sysselsatte i alt:
Løpende referanseuker
Deltidssysselsatte:
Løpende referanseuker
Undersysselsatte:
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken