Arbeidskraftundersøkelsen

11188: Sysselsatte i alt, deltidssysselsatte og undersysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer) 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.04.2018
Kontakt
Inger Håland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4780
iha@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i alt:
1 000 personer
Deltidssysselsatte:
1 000 personer
Undersysselsatte:
1 000 personer
Referansetid
Sysselsatte i alt:
Løpende referanseuker
Deltidssysselsatte:
Løpende referanseuker
Undersysselsatte:
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken