Eiendomsomsetning

Til toppen

10187: Omsetning og kjøpesum for boligeiendommer med bygning i fritt salg (F) 2008K1 - 2021K2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Omsetninger i alt , Kjøpesum i alt (mill. kr) , Kjøpesum per omsetning (1 000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 54

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke med i tabellen. Sammensetningen av de omsatte boligeiendommene varierer over tid, bl.a. med tanke på størrelse, standard og beliggenhet. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boligeiendommer. 1. kvartal og 2. kvartal 2021 er foreløpige tall. Vi har oppdaget feil i statistikken for årene 2015-2020. Feilen gjelder antall boligeiendommer omsatt i fritt salg og arv eller gave. Feilen blir rettet og endringen dokumentert så fort som mulig. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Omsetninger på festet grunn

Omfatter etablering og overføring av feste.

Kjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr)

Omfatter etablering og overføring av feste.

Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1 000 kr)

Omfatter etablering og overføring av feste.