Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for alle bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (avslutta serie) 2010 - 2017

Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
Jonas Eid Lauveng, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 95
11.08.2022 08:00
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte:
01.01-31.12.
Omsetning (mill. kr):
01.01-31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
01.01-31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
01.01-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Næringene for utvinning av råolje og naturgass (SN2007: 06), elektrisitets- gass-, damp- og varmtvannsforsyning (SN2007: 35) og rørtransport (SN2007: 49.5) er inkludert i fellestabellene fra 2015.