Næringenes økonomiske utvikling

09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for alle bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (avslutta serie) 2010 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 1 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2019
Kontakt
Natalia Naberezhneva, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 397
nva@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte:
01.01-31.12.
Omsetning (mill. kr):
01.01-31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
01.01-31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Næringene for utvinning av råolje og naturgass (SN2007: 06), elektrisitets- gass-, damp- og varmtvannsforsyning (SN2007: 35) og rørtransport (SN2007: 49.5) er inkludert i fellestabellene fra 2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken