Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

09933: Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehov (K) 2007 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 47 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

bistandsbehov

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.04.2020
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittleg tal på timar i veka:
timar i veka
Referansetid
Gjennomsnittleg tal på timar i veka:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Brukerdata (IPLOS): Endringer fra 2018 til 2019-årgangen for tjenester og kommuner. Både pga. ny IPLOS-versjon og utfordringer med å samkjøre databaser fra flere kommuner som følge av kommunereformen har det oppstått større avvik fra 2018 til 2019-årgangen, som ikke kan forklares med reelle endringer i tjenestetildeling. Endringer i IPLOS-registrering er detaljert beskrevet i IPLOS kravspesifikasjon. Endringer i registrering av eksisterende variabler og nye variabler kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
Brukerdata (IPLOS): Manglende rapportering Publiserte data for 2019 er basert på data SSB har mottatt fra Helsedirektoratets KPR-register pr. 31.3.2020. Følgende kommuner har ikke rapportert 2019-tall, og for de kopieres 2018-tall til 2019-årgangen: 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eidsberg, 0138 Hobøl, 0226 Sørum, 0227 Fet, 1832 Hemnes, 0713 Sande, 1112 Lund, 1129 Forsand, 1141 Finnøy, 1149 Karmøy, 1151 Utsira, 1216 Sveio, 1231 Ullensvang, 5061 Rindal, 1826 Hattfjelldal, 1828 Nesna, 1936 Karlsøy 1234 Granvin har ikke rapportert verken i 2018 eller 2019, og står derfor blank.
Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger registreres som omsorgstjeneste, men som personopplysning.
Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av trygghetsalarm.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken