Til toppen
09907: Innalandsk obligasjonsgjeld. Emisjonar i pålydande verdi, avdrag og sektor- og valutakursendringar, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 2012 - 2014
Sist endret
04.06.2015
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Emisjonar:
mill. kr
Avdrag:
mill. kr
Endringer i sektoromfang og valutakurs:
mill. kr
Referansetid
Emisjonar:
31.12.
Avdrag:
31.12.
Endringer i sektoromfang og valutakurs:
31.12.
Pristype
Emisjonar:
Løpende priser
Avdrag:
Løpende priser
Endringer i sektoromfang og valutakurs:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
låntakarsektor
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1


Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Låntakerne er inndelt etter en ny instisjonell sektorgruppering som er gyldig fra og med 2012. Det finnes historiske opplysninger om emisjoner, avdrag og sektor- og valutakursendringer til og med 2011 der låntakerne er delt inn etter en tidligere institusjonell sektorgruppering under Avsluttede serier i tabell 06251.

Brukerveiledning for statistikkbanken