Skatt for personer

Til toppen

09685: Ligningsverdi av boligeiendom for bosatte personer 17 år og over. Antall og gjennomsnitt (K) (avslutta serie) 1993 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1996 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) ,

Valgt 0 av totalt 512

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personar som eig bustaden saman og har ført kvar sin part av likningsverdien i sjølvmeldinga, teller som fleire einingar. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.